Typ zlecenia Id Zlecenia Miesiac Rok
Numer zlecenia - / /