EndoBox – to komputerowy system do cyfrowej archiwizacji badań endoskopowych. Jest przeznaczony do pracy w gabinetach specjalistycznych,  w szczególności endoskopowych (gastroenterologia, kolonoskopia, bronchoskopia itp.) lub ośrodkach medycznych, w których zachodzi potrzeba monitorowania i leczenia pacjentów oraz rejestracji danych medycznych z wymienionych specjalizacji badań.

Zaletą systemu jest jego kompleksowe działanie:
- umożliwia rejestrowanie obrazów medycznych z urządzeń endoskopowych i ultrasonografów, niezależnie od sposobu zapisu (analogowo lub cyfrowo).
- jest wyposażony w bazę danych umożliwiającą prowadzenie kartoteki pacjenta, przetwarzanie jego danych, archiwizację.
- pozwala na dokumentację choroby, diagnoz, zleceń oraz dokumentację obrazową.

EndoBox posiada opcjonalnie możliwość integracji z zewnętrznymi medycznymi systemami informatycznymi znajdującymi się w placówkach medycznych. Sposób integracji odbywa się poprzez standardowe protokoły komunikacyjne jak HL7 oraz DICOM z wykorzystaniem listy roboczej (Work List). System może pracować w wersji jedno i wielostanowiskowej.